دستگاه ارده گیری و کره گیری:

دستگاه ارده گیری و کره گیری تمام استیل با قابلیت تنظیم زبری و نرمی ارده

مکانیزم دستگاه:

دستگاه دارای دو سنگ که یکی ثابت و دیگری چرخان دانه های رو غنی را ارده گیری می کند قابلیت اضافه کردن اسانس/کاکائو/قهوه و دیگر مواد اضافی به ارده را دارا می باشد